5 ข้อที่ไม่ควรทำในการออกแบบเว็บไซต์

5 ข้อที่ไม่ควรทำในการออกแบบเว็บไซต์_3

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี และมีประสิทธิภาพจะช่วยดึงดูดผู้ใช้งานได้จริง ซึ่งคุณจะต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจ, กลุ่มเป้าหมาย, คู่แข่ง, พฤติกรรม, และความต้องการ เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์ของคุณสามารถดึงดูดผู้ใช้งานให้กลายมาเป็นลูกค้าของคุณได้ ซึ่งหากว่าคุณไม่ได้มีการวิเคราะห์ และวางกลยุทธ์ก่อนการออกแบบเว็บไซต์ก็อาจจะทำให้การออกแบบเว็บไซต์ของคุณไม่ได้รองรับความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สนใจเว็บไซต์ของคุณนั่นเอง

การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design

การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design_1

การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Designการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design Responsive Design ออกแบบเว็บไซต์ คือ การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design จะใช้เทคนิค CSS3 ในการปรับเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้งาน