การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design

การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design_1

การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Designการออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design Responsive Design ออกแบบเว็บไซต์ คือ การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถปรับขนาดให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือ โดยออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive Design จะใช้เทคนิค CSS3 ในการปรับเปลี่ยนขนาดขององค์ประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้งาน