วิธีการเลือกชื่อโดเมน โดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name)


วิธีการเลือกชื่อโดเมน โดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name)

6 เครื่องมือตรวจสอบเว็บไซต์ ในยุคปัจจุบัน วิถีชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนได้

วิธีการเลือกชื่อโดเมน โดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name) หมายถึง  ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตของเราเป็นอย่างมาก ทุกคนหันมาใช้สมาร์ทโฟน มากกกว่าการดูโทรทัศน์ ดังนั้นการทำธุรกิจจึงจำเป็นต้องพึ่งช่องทาง ทางโลกอินเตอร์เน็ตมากขึ้น หนึ่งในช่องทางในการมีตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นก็คือ เว็บไซต์ เว็บไซต์เปรียบเสมือนหน้าตาขององค์การ บริษัท ห้างร้าน หรือตัวบุคคล นั้น ๆ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เราสามารถหาเว็บไซต์เจอ ก็คือโดเมน โดเมนเปรียบเสมือนที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วเราจะมีวิธีการเลือกชื่อโดเมนย่างไรดี วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันคะ

เริ่มจาก โดเมน หรือ โดเมนเนม (domain name) หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบโดเมนเนมซีสเทม เพื่อระบุถึงเลขที่อยู่ไอพี ของชื่อนั้น ๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุเว็บไซต์ของตน บางครั้งอาจใช้ “ที่อยู่เว็บไซต์” แทนได้ ชื่อโดเมนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไปได้

วิธีการเลือกชื่อโดเมน

  1. การเลือกโดเมนเราควรเลือกชื่อให้สั้น และออกเสียงง่าย เพื่อสร้างการจดจำให้แก่ลูกค้า หรือผู้ที่ต้องการค้นหาเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งในปัจจุบันเป็นเรื่องยากเนื่องจาก การจดโมนเกิดขึ้นทุกวันทำให้ยากต่อการจด
  2. ควรเลือกชื่อโดเมนให้ตรงกับธุรกิจของคุณ หรือ ชื่อบริษัทของคุณ เพราะจะทำให้ลุกค้าของคุณจำได้ทันทีว่าเป็นบริษัทของคุณ และเป็นการลดความสับสนหรือการเข้าใจผิดของลูกค้าของคุณได้
  3. หากคุณต้องการให้ key word หลักของเว็บไซต์ของคุณติดการค้นการใน google ได้ดี หรือช่วยในเรื่องการดูแลเว็บไซต์ คุณสามารถใช้ key word หลัก ในการตั้งชื่อโดเมนก็ได้ โดยโดเมนสามารถตั้งชื่อได้ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ แล้วคุณเลือก
  4. ควรตั้งชื่อโดเมนให้เป็นชื่อที่มีแต่ตัวอักษร ไม่ควรตั้งชื่อโดเมนให้มีตัวเลขหรืออักขระ ระหว่างคำ หากมีจะยากต่อการค้นหาเว็บไซต์ของคุณ
  5. หากชื่อเว็บไซต์ที่คุณต้องการ ถูกจดโดเมนไปแล้ว คุณสามารถหาชื่อโดเมนที่คุณต้องการได้ตามเว็บไวต์ที่ที่ประมูลโดเมน หรือเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อขอโดเมน

โดเมนเป็นสิ่งแรกที่ต้องมีเพื่อเป็นรากฐานในการออกแบบเว็บไซต์ คุณสามารถจดโดเมนได้ที่เว็บโฮสติ้ง  ( เว็บโฮสติ้ง คือ พื้นที่การใช้งานในอินเทอร์เน็ต สำหรับเว็บไซต์ทั่วไป ) พวกเขาจะช่วยคุณในการเก็บข้อมูลเว็บไซต์ แก้ปรับหาเมื่อเว็บไซต์ของคุณเกิดปัญหา ทำให้เว็บไซต์เร็วขึ้น ง่ายต่อการใช้งานผู้สร้างเว็บไซต์

…………………………………………………………………………………………………….

หากคุณท่านมีความสนใจออกแบบเว็บไซต์บริษัท KTn develop ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์มือถือ KTn develop: 062-626-1394 , 086-335-3642

E-mail KTn develop: INFO@KTNDEVELOP.COM

เว็บไซต์ KTn develop: www.ktnwebdesign.com

Line@ KTn develop: @KTNDEVELOP