5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์


5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สร้างเว็บไซต์ และดูแลเว็บไซต์ด้วย WordPress คุณย่อมรู้ดีว่า ปลั๊กอิน เป็นโปรแกรมเสริมที่สำคัญอย่างไรหรือในงานสร้างเว็บไซต์ และ งานดูแลเว็บไซต์ ปลั๊กอินนั้นช่วยทำให้หน้าของเว็บไซต์สวยงามขึ้น และมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยในการดูแลเว็บไซต์ สามารถบอกถึงสถิติการเข้าถึงของผู้เข้าชมได้ ซึ่งปลั๊กอินแต่ละตัวมี ความสามารถที่ต่างกับ วันนี้เรามี “ 5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ ” มาฝากกันค่ะ

ปลั๊กอิน คือ โปรแกรมเสริมชนิดหนึ่งที่จะช่วย ที่จะเพิ่มความสามารถให้กับโปรแกรมหลัก ซึ่งเราจะติดตั้งปลั๊กอินเพื่อเปิดใช้ความสามารถของปลั๊กอินนั้น ๆ ซึ่งปลั๊กอินแต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่โดยกันออกไป ทั้งให้ด้านสร้างเว็บไซต์ และ ดูแลเว็บไซต์ ปลั๊กอินที่ช่วยในดูแลเว็บไซต์นั้นมีหลากหลายตัวที่สำคัญ เรานำมาฝากกัน 5 ตัว ดังนี้

  • Google Analytics for WordPress by MonsterInsights
5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

Google Analytics for WordPress by MonsterInsights เป็นปล๊กอินที่ใช้ในการการดูแลเว็บไซต์ที่นิยมมากที่สุด เพราะปลั๊กอินตัวนี้ช่วยในการดูแลเว็บไซต์ ตรวจนับสถิติผู้เข้าชมภายในเว็บไซต์ของคุณ โดยจะแสดงผลไปที่ Google Analytics ความสามารถในการดูแลเว็บไซต์ของปลั๊กอินตัวนี้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่คนเข้ามากที่สุด จำนวนผู้เข้าในรยะยะเวลานั้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ปลั๊กอินตัวนี้จึงมีความสำคัญในการดูแลเว็บไซต์

  • Yoast SEO
5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ช่วยปรับโครงสร้างของบทความ และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ให้ตรงตามหลักการค้นหาคำของ Google ตัวปลั๊กอินนี้จะช่วยในการดูแลเว็บไซต์ เช็คลิสต์โครงสร้างเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ โดยใช้สัญญาณไฟจราจรเป็นตัวบอกว่าโครงสร้างบทความของเราดีพอหรือยัง

หากการดูแลเว็บไซต์มีไฟแดงปรากฏขึ้น โครงสร้าง SEO ในบทความนี้ยังไม่ดีต้องปรับแต่งเนื้อหาเพิ่มเติมอีก ถ้าการดูแลเว็บไซต์เนื้อหาเป็นสีเหลืองแสดงว่าพอใช้ได้ แต่ถ้าการดูแลเว็บไซต์เนื้อหาไฟเขียวติดเมื่อไหร่ แสดงว่าบทความหรือเนื้อหาของเรา มีการใช้ เทคนิคทำ SEO ที่ดีเยี่ยม และถูกหลักการในแบบที่ Google ต้องการ แล้วนั้นเอง

  • LONG URL MAKER
5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

Yoast SEO เป็นปลั๊กอินที่ช่วยปรับโครงสร้างของบทความ และเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ให้ตรงตามหลักการค้นหาคำของ Google ตัวปลั๊กอินนี้จะช่วยในการดูแลเว็บไซต์ เช็คลิสต์โครงสร้างเนื้อหาภายในหน้าเว็บไซต์ โดยใช้สัญญาณไฟจราจรเป็นตัวบอกว่าโครงสร้างบทความของเราดีพอหรือยัง

หากการดูแลเว็บไซต์มีไฟแดงปรากฏขึ้น โครงสร้าง SEO ในบทความนี้ยังไม่ดีต้องปรับแต่งเนื้อหาเพิ่มเติมอีก ถ้าการดูแลเว็บไซต์เนื้อหาเป็นสีเหลืองแสดงว่าพอใช้ได้ แต่ถ้าการดูแลเว็บไซต์เนื้อหาไฟเขียวติดเมื่อไหร่ แสดงว่าบทความหรือเนื้อหาของเรา มีการใช้ เทคนิคทำ SEO ที่ดีเยี่ยม และถูกหลักการในแบบที่ Google ต้องการ แล้วนั้นเอง

  • Duplicate Post
5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

Duplicate Post เป็นปลั๊กอินที่ช่วยในการดูแลเว็บไซต์ Copy เนื้อหาทั้งหมดให้เหมือนกับอีกหน้า โดยอยู่บน URL ที่ต่างกัน ให้ลองนึกถึงเว็บไซต์ที่คัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นมา ปลั๊กอินตัวนี้ช่วยในการย่นระยะเวลาในการดูแลเว็บไซต์ หรือจัดทำหน้าเว็บไซต์ใหม่ ง่ายต่อการดูแลเว็บไซต์สร้างหน้าหรือหน้าสินค้าที่มีความคล้ายกัน

  • Slider Revolution
5 ปลั๊กอินสำคัญสำหรับการดูแลเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต

Slider Revolution เป็นปลั๊กอินที่ช่วยในการดูแลเว็บไซต์ให้หน้าเว็บไซต์สวยงานมากขึ้น โดยรูปแบบสไตล์ เราสามารถออกแบบให้ในรูปแบบใดก็ได้ สามารถทำได้ทั้งรูปภาพ และวีดีโอ เพื่อความน่าสนใจให้แก่เว็บไซต์ได้

……………………………………………………………………………………………………..

หากคุณท่านมีความสนใจออกแบบเว็บไซต์บริษัท KTn develop ติดต่อสอบถามได้ที่

โทรศัพท์ : 02-950-4253

โทรศัพท์มือถือ : 062-424-1394 , 086-335-3642

E-mail : Info@KTndevelop.com

เว็บไซต์ : www.ktnwebdesign.com

Line@ : @KTndevelop