ออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้น่าสนใจ


ออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้น่าสนใจ ออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้ตอบโจทย์ ออกแบบเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์อย่างไรให้น่าสนใจ ออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์

1.การออกแบบเว็บไซต์ให้ความเรียบง่าย

การออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน และการออกแบบเว็บไซต์ใช้งานภาพกราฟฟิกส์หรือตัวอักษรที่เคลื่อนไหวไม่มาก ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากเกินไป เพราะการออกแบบเว็บไซต์ที่มีภาพเคลื่อนไหวมากและมีสีสันเยอะๆอาจจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ที่รบกวนสายตาและสร้างความรำคาญต่อผู้ใช้เว็บไซต์เรา การออกแบบเว็บไซต์ในส่วนเนื้อหาควรใช้ตัวอักษรเป็นสีที่ตัดกับพื้นหลังแต่ต้องดูดี เข้ากัน แต่ไม่ควรใช้สีฉูดฉาดและสีที่ตัดกันมากเกินไป และการออกแบบเว็บไซต์ไม่ควรเปลี่ยนแปลงสีของลิงค์ให้สับสน

2.การออกแบบเว็บไซต์ให้ความสม่ำเสมอ

การออกแบบเว็บไซต์ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ ทั้งการออกแบบเว็บไซต์รูปแบบของหน้าเว็บ การออกแบบเว็บไซต์สไตล์ของกราฟฟิกระบบเนวิกชัน และการออกแบบเว็บไซต์โทนสีที่ใช้ควรจะมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราจะได้ไม่รู้สึกสับสนว่ายังคงอยู่ภายในเว็บเดิมที่เข้าใช้งานหรือไม่ ถ้าการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละหน้าเว็บไซต์เดียวกันมีความแตกต่างกันมาก ผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจจะเกิดความสับสนและไม่แน่ใจว่ากำลังอยู่ในเว็บเดิมที่เข้าใช้งานหรือไม่

3.การออกแบบเว็บไซต์ให้เป็นเอกลักษณ์

การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงลักษณะขององค์กร เนื่องจากการออกแบบเว็บไซต์ในแต่ละเว็บไซต์ รูปแบบของเว็บไซต์สามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นได้ เช่น การออกแบบเว็บไซต์ของร้านสะดวกซื้อ แต่ละร้านสะดวกซื้อจะมีสีประจำร้านสะดวกซื้อเพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อ นั้น ๆ ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์ของร้านสะดวกซื้อจึงควรมีความน่าเชื่อถือ การออกแบบเว็บไซต์ควรใช้โทนสีที่สามารถบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของธนาคารนั้นได้ การออกแบบเว็บไซต์ชนิดตัวอักษร รูปภาพและกราฟฟิก จะมีผลต่อรูปแบบของเว็บไซต์อย่างมาก ผู้ออกแบบจึงต้องเลือกใช้องค์ประกอบเหล่านี้อย่างเหมาะสม

4.การออกแบบเว็บไซต์ให้เนื้อหาที่มีประโยชน์

การออกแบบเว็บไซต์ให้เนื้อหาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์เจ้าของเว็บไซต์ควรจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องให้ถูกต้อง สมบูรณ์ก่อนนำมาให้ผู้ออกแบบ ควรมีการปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อของเว็บให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เนื้อหาสำคัญที่สุดคือเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาเอง เพื่อไม่ซ้ำกับเว็บอื่น และจะเป็นสิ่งทีดึงดูดผู้ใช้ให้เข้ามาในเว็บไซต์อยู่เสมอ

5.การออกแบบเว็บไซต์โดยใช่ระบบเนวิเกชั่นที่ใช้งานง่าย

การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้ระบบเนวิเกชั่น เป็นระบบเนวิเกชั่นที่ช่วยนำทางให้ผู้ใช้งานบนเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อข้อมูลที่อยู่ภายในเว็บไซต์ได้สะดวก บอกผู้ใช้ให้ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่ส่วนใดของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์จึงต้องออกแบบระบบเนวิกเกชั่น ให้ผู้ใช้สามารถใช้งานสะดวก และเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเกินกว่าที่ผู้ใช้งานจะสามารถเรียนรู้การใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยใช้กราฟฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับคำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการสม่ำเสมอ เช่น การใช้รูปแบบกราฟฟิกเดียวกันในทุก ๆ หน้า การวางไว้ในตำแหน่งเดียวกันของทุก ๆ หน้า

6.การออกแบบเว็บไซต์ใช้งานอย่างไม่จำกัด

การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถทำงานได้โดยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้มากที่สุดโดยการออกแบบเว็บไซต์ไม่ต้องมีการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม หรือมีการจำกัดการแสดงผลโดยเลือกใช้บราว์เซอร์ ชนิดใดใดชนิดหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ ความสามารถในการแสดงผลได้ในระบบปฏิบัติและทุกความละเอียดของหน้าจออย่างไม่มีปัญหา สิ่งเหล่านี้จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น สำหรับเว็บที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก หรือกลุ่มเหมายที่หลากหลาย

7.การออกแบบเว็บไซต์ให้ระบบการทำงานให้ถูกต้อง

การออกแบบเว็บไซต์ในระบบทำงานต่าง ๆในเว็บไซต์จะต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ระบบทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และ มีความแน่นอน การเชื่อมโยงหรือลิงค์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จะต้องเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่มีปรากฏอยู่จริงและอยู่จริงและถูกต้องด้วย การออกแบบเว็บไซต์ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการใช้งานและการเชื่อมโยงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นยังสามารถทำงานได้ดี