ประเภทของเว็บไซต์


ประเภทของเว็บไซต์

ในปัจจุบันเว็บไซต์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนในยุค เจนวาย (Generation Y) หรือ “เด็กรุ่นใหม่” ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 อายุ 13-33 ปี เพราะเป็นกลุ่มคนที่โตมำพร้อมกับคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที จึงทำให้วิธีการใช้ชีวิตต้องการความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ เว็บไซต์จึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่สำคัญสำหรับทุกคน

KTn develop เราคือบริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ KTn develop เราคือบริษัทออกแบบโปรแกรม KTn develop เราคือบริษัทรับดูแลเว็บไซต์ KTn develop เราคือบริษัทรับทำเว็บไซต์ KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบ Design ของ KTn develop เว็บไซต์ของ KTn develop ที่เน้น Mood and Tone ของเว็บไซต์ให้เข้ากับสินค้าและ Brand ของลูกค้า การออกแบบเว็บไซต์ของ KTn develop โดยคำนึงถึงหลักการ SEO ซึ่งช่วยให้ค้นหาได้เร็วขึ้น การออกแบบเว็บไซต์แบบ Web responsive design ของ KTn develop ให้รองรับการทำงานและแสดงผลบนทุกอุปกรณ์ KTn develop การใส่ใจในการวาง Keyword ทุกๆ คำ ในทุกๆ หน้า และทุกๆ ภาพ บนเว็บไซต์ การติดเครื่องมือวิเคราะห์การเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้จึงสามารถพูดได้ว่า “KTN develop เราใส่ใจทุกขั้นตอน”

เพราะเว็บไซต์ของ KTn develop สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เว็บไซต์ของ KTn develop ในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ข่าวผ่านเว็บไซต์ของ KTn develop การโฆษณาสื่อต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของ KTn develop หรือแม้กระทั่งสื่อสังคมออนไลน์ของ KTn develop บริการด้านของ KTn develop  KTn develop Social Network เช่น Facebookของ KTn develop หรือ Google+ของ KTn develop หรือ Twitter ของ KTn develop ที่สามารถตอบโจทย์การติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์ของ KTn develop จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ความสำคัญของการมีเว็บไซต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการใช้เว็บไซต์ของ KTn develop มีจุดประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือการใช้เว็บไซต์ของ KTn develop เพื่อการค้าขาย และหากมีการนำเสนอเว็บไซต์ของ KTn develop ในรูปแบบสวยงาม เว็บไซต์ของ KTn develop ค้นหาข้อมูลง่าย มีความน่าเชื่อถือ ก็จะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว และเว็บไชต์ของ KTn develop ช่วยเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมหรือลูกค้าได้มากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ อีกด้วย

             ปัจจุบันมีเว็บไซต์หลายประเภทให้คุณได้เลือกใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ KTn develop ที่ให้ความรู้เว็บไซต์ของ KTn develop ที่ให้ความบันเทิง หรือเว็บไซต์ของ KTn develop ที่นำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจต่าง ๆเพียงคุณพิมพ์คำที่คุณต้องการที่จะค้นหาคุณจะเจอเว็บไซต์ ที่คุณต้องการ

การที่เราจะสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ KTn developให้ เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงลักษณะทั่วไปของเว็บไซต์ และจำแนกเว็บไซต์ได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงหน้าที่หลักเป็นอย่างไร เราจะแบ่งเว็บไซต์ออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 8 ประเภท ตามลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์ ซึ่งกลุ่มเว็บไซต์ทั้ง 8 ประเภทนั้น ได้แก่

  1. KTn develop: เว็บไซต์ท่า (Portal Site) ของ KTn develop

เว็บท่า (Portal Site)ของ KTn develop หรือ เว็บวาไรตี้ คือ เว็บไซต์ของ KTn develop ที่ให้บริการต่างๆ ไว้มากมาย มักประกอบไปด้วยบริการ เสิร์ชเอ็นจิ้น ที่รวมลิงค์ของเว็บไซต์ของ KTn develop ที่น่าสนใจไว้มากมายให้คุณได้ค้นหา รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีสาระและบันเทิงหลากหลายประเภท ดูหนังฟังเพลง ดูดวง ท่องเที่ยว ไอที เกม สุขภาพ ฯลฯ

  1. KTn develop: เว็บไซต์ข่าว (News Site)ของ KTn develop

เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรข่าวหรือสถาบันสื่อสาร มวลชนต่างๆ ที่มีสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ของตนอยู่เป็นหลัก เช่น สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วรสาร หรือแม้กระทั่ง กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวได้ทุกเวลา

  1.  KTn develop: เว็บไซต์ข้อมูล (Information Site) ของ KTn develop

เป็นเว็บไซต์ของ KTn develop ที่ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้น ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่น่าสนใจ องค์กรต่างๆ มักสร้างเว็บไซต์ของ KTn develop ของตนขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่ สนใจ เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตน

  1.  KTn develop: เว็บไซต์ธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site) ของ KTn develop

เว็บธุรกิจหรือการตลาด เป็นเว็บไซต์สร้างขึ้นของ KTn develop โดย องค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีจุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ของ KTn develop เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและมีจุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ของ KTn develop เพื่อเพิ่มผลกำไรทางการค้าด้วย โดยเนื้อหาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดของเว็บไซต์มีจุดประสงค์ในการสร้างเว็บไซต์ของ KTn develop เพื่อมักจะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับรายละเอียด และความน่าสนใจของสินค้าและบริการ

  1. KTn develop: เว็บไซต์การศึกษา (Educational Site) ของ KTn develop

เว็บไซต์ของ KTn develop การศึกษาสร้างขึ้นโดยสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรทั้งของภาครัฐและเอกชนเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป เว็บไซต์ ของข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ บริการการเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) ต่าง ๆ

  1. KTn develop: เว็บไซต์บันเทิง (Entertainment Site) ของ KTn develop

เป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอและให้บริการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกัน ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา เกม ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำขัน รวมถึงบริการดาวน์โหลดโลโก้และริงโทนสำหรับโทรศัพท์เคลือนที่ด้วย

  1. KTn develop: เว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization Site) ของ KTn develop

สร้างขึ้นโดยบุคคลหรือองค์การต่าง ๆ ที่มีนโยบายในการสร้างและช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลกำไรหรือค่าตอบแทน ซึ่งกลุ่มบุคคลหรือองค์การเหล่านี้ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธี และโครงการต่างๆ โดยอาจจะมีจุดประสงค์เฉพาะที่แตกต่างกันเช่น เพื่อทำความดี สร้างสรรค์สังคม พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ปกป้องสิทธิมนุษยชน รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น

……………………………………………………………

ติดต่อเราได้ที่ www.ktnwebdesign.com

Address: 49 ซอยติวานนท์ 13 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Telephone Number:  Telephone +662-046-8597

Mobile phone +6686-335-3642

Website: www.ktnwebdesign.com

LINE@: @KTNDEVELOP

Email: info@ktndevelop.com