ออกแบบเว็บไซต์

WEB DESIGN

KTn develop พร้อมที่จะสรรค์สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ทำ Web Design

ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการลูกค้าสูงสุด อยู่บนพื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์ 

Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์ ให้การออกแบบเว็บไซต์สามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริง

Package ออกแบบเว็บไซต์

Landing page

Web Desing

E-Commerce

ขั้นตอนการออกแบบเว็บไซต์

รับบรีฟงานพร้อมสรุปรายละเอียดงาน

ออกแบบเว็บไซต์และสร้างโครงเว็บไซต์

ส่งตรวจงานและแก้ไขงาน

ส่งมอบเว็บไซต์พร้อมคู่มือการใช้งาน

อยากมี Professional E-mail ง่าย ๆ

เพียงแค่ออกแบบเว็บไซต์กับ KTn Develop

ออกแบบเว็บไซต์กับ KTn ได้อะไรบ้าง

เว็บไซต์โดดเด่น สะท้อนเอกลักษณ์

ก่อนการออกแบบเว็บไซต์เรามีการวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณโดดเด่น และสะท้อนภาพลักษณ์ทางธุรกิจของคุณได้มากที่สุด

ตอบโจทย์ความต้องการ

KTn Develop จะดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบดเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

Feature ที่จำเป็นต่อเว็บไซต์

การมีฟีเจอร์ที่จำเป็นในการออกแบบเว็บไซต์ จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ตอบโจทย์ และตรงตามเป้าที่คุณวางไว้

เว็บไซต์ Friendly

KTn มีการวางโครงสร้างเว็บไซต์ให้เข้าใจง่าย เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถนำไปต่อยอดในการรับทำ SEO ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น

สร้างรายได้ ได้จริง

เรามีการวางแผนการ และวางกลยุทธ์ในการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้การออกแบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด

รองรับทุกหน้าจอ

ออกแบบเว็บไซต์ได้ตอบโจทย์กับพฤติกรรมผู้ใช้งานในปัจจุบันด้วยการออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้สามารภรองรับได้ทุกอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผลลัพธ์ทางธุรกิจของคุณ

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์

รีวิวจากลูกค้าออกแบบเว็บไซต์

บทความออกแบบเว็บไซต์

ออกแบบเว็บไซต์กับ KTn

ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาปัญหาเพิ่มเติม