ออกแบบเว็บไซต์กับบริษัท KTn develop

ออกแบบเว็บไซต์กับบริษัท KTn develop

Ktndevelop มากกว่าการดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์  

การออกแบบเว็บไซต์ (WEB DESIGN) ของทาง KTn develop

การออกแบบเว็บไซต์ Web design เป็นบริการหนึ่งของทาง KTn develop ซึ่ง KTn มีทีมงานออกแบบเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Web Designer, Web Content, Graphic ที่มีประสบการณ์การทำงาน พร้อมที่จะสรรค์สร้างงานออกแบบเว็บไซต์ Web Design ให้ออกมาได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้สูงสุด มากกว่าการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม เรียบหรู นอกจากนั้น KTn ยังเน้นงานออกแบบเว็บไซต์ Web design ที่อยู่บนพื้นฐานการออกแบบดูแลเว็บไซต์ Web Responsive เพื่อรองรับการทำงานทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเว็บบนมือถือ เว็บบนคอมพิวเตอร์ เว็บบนเครื่อง MAC เว็บบน Android

KTn develop เราคือผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ประสบความสำเร็จ KTn เรามีบริการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Web design, Webmaster, Web SEO, Web Application and Social Media Marketing ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านเว็บไซต์มากกว่า 7 ปี KTn เรามีความยินดีในการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าทุกท่าน เพื่อสร้างสรรค์เว็บไซต์และเว็บโซลูชั่นทางออนไลน์ในทุกรูปแบบให้ธุรกิจของท่านประสบความสำเร็จสามารถสร้างรายได้ ด้วยวิสัยทัศน์ของ KTn คือ “KTn, We Grow Together” เราสร้างความสำเร็จไปกับธุรกิจของคุณ

1.สอบถามความต้องการของลูกค้า

สอบถามความต้องการของลูกค้า ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้ง KTn develop เราสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าต้องการให้ KTn develop เราออกแบบเว็บไซต์แบบใด เพื่อ ค้นหาอัตลักษณ์ของสินค้าและ Brand ของลูกค้า

2.วิเคราะห์หา Keyword ของบริษัท

วิเคราะห์หา Keyword ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้ง KTn develop เราจะวิเคราะห์หา Keyword และMood & Tone ของเว็บไซต์ ก็จะออกแบบเว็บไซต์ในลูกค้า เพื่อให้การออกแบบเว็บไซต์ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า

3.ออกแบบเว็บไซต์ตามต้นแบบ

ออกแบบเว็บไซต์ตามต้นแบบ ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้ง KTn develop เรา ออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบ ออกแบบต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ ให้ลูกค้าตรวจดูก่อน เพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้า

4.รวบรวมข้อมูลและสร้างต้นแบบ

รวบรวมข้อมูลและสร้างต้นแบบของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ การออกแบบเว็บไซต์ของลูกค้าทุกครั้งเราจะรวบรวมข้อมูลแล้วออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า

5.ส่งต้นแบบ

ส่งต้นแบบ ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ เมื่อ KTn develop เราออกแบบเว็บไซต์ต้นแบบภาพร่างและสร้างโครงสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว KTn develop เราจะส่งต้นแบบเว็บไซต์ต้นฉบับให้ลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ท่าน

6.สร้างเว็บไซต์ทั้งหมด

สร้างเว็บไซต์ทั้งหมด ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ เมื่อ KTn develop เราส่งการออกแบบเว็บไซต์ต้นฉบับแล้ว KTn develop เราจะสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด ตามความต้องการของลูกค้าต้องการอย่างสวยงาม

8 Tipsในการดูแลเว็บไซต์ รับดูแลเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์ การดูแลเว็บไซต์

7.ส่งงานออกแบบเว็บไซต์

ส่งงานออกแบบเว็บไซต์ ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ เมื่อ KTn develop เราสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว KTn develop เราจะส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ที่ทาง KTn developเราจัดทำให้ลูกค้าดู เพื่อลูกค้าต้องการจะปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์

8.ปรับแก้งานออกแบบ

ปรับแก้งานออกแบบ ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ เมื่อ KTn develop เราส่งงานออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมดและลูกค้าต้องการปรับแก้งานออกแบบเว็บไซต์ KTn develop เราจะปรับแก้ไขงานออกแบบเว็บไซต์ ตามที่ท่านต้องการเป็นขั้นสุดท้าย

9.ปิดงานออกแบบและดูแลเว็บไซต์

ปิดงานออกแบบและดูแลเว็บไซต์ ของบริษัท KTn develop ออกแบบเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ เมื่อ KTn develop เราส่งงานออกแบบเว็บไซต์ไปให้ลูกค้าแล้วและลูกค้าพอใจ KTn develop เราจะปิดงานออกแบบเว็บไซต์และเริ่มงานดูแลเว็บไซต์ของลูกค้าต่อไป

ผลงานตัวอย่าง


หากคุณท่านมีความสนใจออกแบบเว็บไซต์บริษัท KTn develop ติดต่อสอบถามได้ที่

  1. โทรศัพท์ KTn develop: 02-046-8597
  2. โทรศัพท์มือถือ KTn develop: 06-2426-1964
  3. E-mail KTn develop: INFO@KTNDEVELOP.COM
  4. เว็บไซต์ KTn develop: www.ktnwebdesign.com/
  5. Line@ KTn develop: @KTNDEVELOP

color
http://www.ktnwebdesign.com/wp-content/themes/rayko/
http://www.ktnwebdesign.com/
#c1c1c1
style5
paged
Loading posts...
/home/www/virtual/ktndevelop.com/ktnwebdesign_com/htdocs/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off